KazNARU رەكتورى اقش-تا نەبراسكا لينكولن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەستى

ساعىنىش سارداروۆا 01 ناۋ. 2024 17:17 2008

قازاق ۇلتتىق اگرارلىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى - رەكتورى كۇرىشبايەۆ اقىلبەك قاجىعۇل ۇلى اقش-قا ساپارى بارىسىندا ەلدىڭ جەتەكشى وقۋ ورنى نەبراسكا لينكولن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسشىلىعىمەن كەزدەسىپ، ەكى جوو اراسىندا «جان-جاقتى جانە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق پەن ارىپتەستىكتى دامىتۋ تۋرالى كەلىسىمگە» قول قويدى.

نەبراسكا لينكولن ۋنيۆەرسيتەتى تاراپىنان قۇجاتقا ۋنيۆەرسيتەتتىڭ باسقارما ءتوراعاسى – رەگەنت، پروفەسسور رودني بەننەتت قول قويدى.

كەلىسىم ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ اگرونوميا، تابيعي جانە سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ، قورشاعان ورتا تۋرالى عىلىم، بيولوگيالىق جۇيەلەر ينجەنەرياسى جانە باسقا دا ماگيسترلىك باعدارلامالار سالاسىندا ەكى ديپلومدىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن قۇرۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى كوزدەيدى. بۇل ماڭىزدى قادام KazNARU ستۋدەنتتەرىنە اقش-تا وقۋدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

كەلىسىم سونداي-اق قازاقستان ءۇشىن ماڭىزدى جوبانى: قازاقستاندىق فەرمەرلەر اراسىندا جاڭا تەحنولوگيالار مەن عىلىمي ازىرلەمەلەردى ۇسىنۋ جانە تاراتۋ جونىندەگى ەxtension services ورتالىعىن قۇرۋ بويىنشا كونسۋلتاسيالار مەن جول كارتاسىن ازىرلەۋ جونىندەگى جۇمىستاردى باستاۋدى، سونداي-اق سۋ رەسۋرستارىن باسقارۋ بويىنشا بىرلەسكەن زەرتتەۋلەر جۇرگىزۋ جونىندەگى ىنتىماقتاستىق تەتىگىن دامىتۋدى كوزدەيدى.

نەبراسكا لينكولن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ باسشىلارىمەن تالقىلاۋ بارىسىندا عىلىمي سالاداعى سەرىكتەستىكتى دامىتۋدىڭ ناقتى قادامدارى دا قاراستىرىلدى. تاراپتار نەبراسكا لينكولن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وكىلدى دەلەگاسياسى جاقىن ارادا KazNARU-عا ىنتىماقتاستىق ماسەلەلەرىن ناقتىلاۋ، سونداي-اق ستۋدەنتتەر ءۇشىن سپۋتنيكتىك كامپۋس پەن فەرمەرلەردىڭ ءبىلىمىن تاراتۋ ورتالىعىن قۇرۋ مۇمكىندىگىن تالقىلاۋ ءۇشىن ساپارلاپ كەلۋگە كەلىستى.

كەلىسسوزدەر بارىسىندا جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ باسشىلارى نەبراسكا ۋنيۆەرسيتەتىنەن وقىتۋشىلاردىڭ Workshop سەريالارىن، سەمينارلاردى، پوق بىلىكتىلىگىن ارتتىرۋ كۋرستارىن وتكىزۋ جانە KazNARU ماگيسترانتتارى مەن دوكتورانتتارى ءۇشىن دارىستەر وقۋ ءۇشىن كەلۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادى.
قازاق ۇلتتىق اگرارلىق زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ رەكتورى ا.ق.كۇرىشبايەۆ سونداي-اق يرريگاسيالىق جۇيەلەرگە ارنالعان جابدىقتار مەن تەحنولوگيالار وندىرەتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى كومپانيالاردىڭ ءبىرى – «Wellmont» كومپانياسىنىڭ ۆيسە-پرەزيدەنتى دارين سيكمەن مىرزامەن سۋ شارۋاشىلىعى بويىنشا بىرلەسكەن قۇزىرەتتىلىك ورتالىعىن قۇرۋ ماسەلەسى بويىنشا كەزدەستى.

كەزدەسۋ اياسىندا KazNARU باسشىلىعى عىلىمي زەرتحانالارعا، يننوۆاسيالىق جىلىجايعا بارىپ، نەبراسكا لينكولن ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ەxtension services ورتالىعىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. وسىلايشا، KazNARU باسشىلىعىنىڭ اقش-تىڭ جەتەكشى ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ ءبىرى نەبراسكا لينكولنگە ساپارى وتە ناتيجەلى بولدى.

ۋنيۆەرسيتەتتەر باسشىلىعىنىڭ كەزدەسۋىندە قول جەتكىزىلگەن ناتيجەلەر KazNARU-عا حالىقارالىق ينتەگراسيانىڭ جاڭا دەڭگەيىنە شىعۋعا، ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ ساپاسىن جانە عىلىمي زەرتتەۋلەر دەڭگەيىن، ونىڭ ىشىندە سۋ قاۋىپسىزدىگى ماسەلەلەرى بويىنشا ارتتىرۋعا، قازاقستاندا فەرمەرلەر ءۇشىن قىزمەت كورسەتەتىن قۇزىرەتتى ورتالىقتار قۇرۋ ءۇشىن قاجەتتى جاعدايلار جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەتىنى ءسوزسىز.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار
x