Amanat پارتياسىنا قاتىسى بار شەنەۋنىك كولىكتى ماس كۇيدە ايداعان

كوركەم الدابەرگەنوۆا 09 اقپ. 2024 15:57 2212

Amanat پارتياسىنىڭ "جاستار رۋحى" جاستار قاناتىنىڭ ءتوراعاسى جانە تەمىرتاۋ قالاسى اكىمىنىڭ ەكس ورىنباسارى نۇرجان جەتپىسبايەۆ ماس كۇيدە كولىك ايداپ ۇستالعان بولىپ شىقتى، - دەپ حابارلايدى Dalanews.kz.

بۇل تۋرالى ەربول ەدىلوۆ حابارلادى. جەتپىسبايەۆتىڭ ىسىنە قاتىستى سوتتىڭ شەشىمى 2023 جىلدىڭ 15 قىركۇيەگىندە شىققان.

شەشىمدى استانانىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتى شىعارعان. شەشىمگە سايكەس نۇرجان جەتپىسبايەۆ كولىكتى ماس كۇيدە ايداعانى ءۇشىن 15 تاۋلىككە قاماۋعا الىنىپ، كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان 7 جىلعا ايىرىلعان.

سوت كابينەتى جۇيەسىندە جەتپىسبايەۆقا قاتىستى ءىس راسىندا تۇر. الايدا سوت كابينەتىندە اكىمشىلىك ءىس بويىنشا قۇجاتتار كورىنبەيدى.

ايتا كەتەيىك، نۇرجان جەتپىسبايەۆ 2019 جىلدان بەرى مەملەكەتتىك قىزمەتتە. جاسى 34-تە. ول "قاراعاندى وبلىسىنىڭ جاستار ساياساتى ماسەلەلەرى جونىندەگى باسقارماسى" مەملەكەتتىك مەكەمەسىنىڭ باسشىسى بولىپ جۇمىس ىستەگەن. ال 2020 جىلى 26 قازاندا تەمىرتاۋ قالاسى اكىمىنىڭ ورىنباسارى بولىپ تاعايىندالعان. كەيىننەن 2021 جىلى قاڭتاردا Jas Otan-نىڭ (قازىرگى "جاستار رۋحىنىڭ") باسشىسى بولىپ تاعايىندالدى.


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار