«Kcell» سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن قازاقستاندىقتارعا كومەك كورسەتتىى

جاربول كەنت ۇلى 30 ناۋ. 2024 17:18 5965

قازاقستاندىق ۇيالى بايلانىس وپەراتورى Kcell كومپانياسى قيىن جاعدايعا تاپ بولعان قازاقستاندىقتارعا قولداۋ كورسەتىپ،سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەككەن ايماقتاردىڭ تۇرعىندارىنا تەگىن بايلانىس پەن ينتەرنەت ۇسىندى.

ايتا كەتۋ كەرەك، بۇل وپەراتوردىڭ الەۋمەتتىك جاۋاپكەرشىلىگىنىڭ العاشقى باستاماسى جانە جالعىز كورىنىسى ەمەس. كومپانيا بۇعان دەيىن 2022 جىلى قاڭتار وقيعاسى مەن سول جىلدىڭ قىركۇيەگىندە قوستاناي وبلىسىندا بولعان ءورت كەزىندە قازاقستاندىقتارعا كومەك كورسەتكەن.

رەسپۋبليكانىڭ بەس وبلىسىنداعى سۋ تاسقىنى بولىپ جاتقان قالالار مەن ەلدى مەكەندەردىڭ تۇرعىندارىنا ءموبيلدى وپەراتور 10 گيگابايت ينتەرنەت-ترافيك، كەز كەلگەن وپەراتوردىڭ جەلىسىنە 50 مينۋتتىق قوڭىراۋ، سونىمەن قاتار 50 تەگىن SMS-حابارلاما ۇسىندى.

مۇنداي ماڭىزدى قولداۋڭا اقمولا وبلىسىنداعى كوكشەتاۋ قالاسى، وسى اتتاس وبلىستاعى اباي اۋدانى، بۇكىل باتىس قازاقستان وبلىسى، اقتوبە وبلىسىنىڭ ايتەكە بي، قوبدا، ويىل، مۇعالجار جانە تەمىر اۋداندارى، سونداي-اق اقتوبە قالاسى، سونىمەن قاتار قوستاناي وبلىسىنىڭ ارقالىق، امانگەلدى جانە جانگەلدى اۋداندار يە بولدى.


شىنىندا دا، بۇل ۇيالى بايلانىس وپەراتورىنىڭ ءبىرىنشى جانە سوڭعى قادامى ەمەس. مىسالى، 2022 جىلى قايعىلى قاڭتار وقيعاسى كەزىندە Kcell دە قيىن جاعدايعا تاپ بولعان قازاقستاندىقتاردى قولداۋ ءۇشىن ءبىرقاتار قولداۋ شارالارىن قابىلداعان بولاتىن.

ال سول جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا قوستاناي وبلىسىنداعى ءورت كەزىندە كومپانيا وبلىستىڭ 220 مىڭنان استام تۇرعىنىنا تەگىن قوڭىراۋ شالىپ، ينتەرنەت-ترافيكتى قامتاماسىز ەتتى.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، وسى اپتادا سۋ تاسقىنىنا بايلانىستى باتىس قازاقستان جانە اباي وبلىستارىنىڭ ءبىرقاتار ەلدى مەكەندەرىندە توتەنشە جاعداي، ال قوستاناي جانە اقتوبە وبلىستارىندا تابيعي توتەنشە جاعداي جاريالانعان بولاتىن.

«كسەلل» اق باسپا ءسوز قىزمەتى

 


ۇسىنىلعان
سوڭعى جاڭالىقتار
x