Back

Қазіргі таңда да табиғи жайылымдарды тиімді пайдалану өте өзекті мәселе.

Жуырда «Асыл түлік» республикалық мал асылдандыру орталығының құрылғанына жиырма жыл