Back

Ибн Тәймийәнің (1263/1328) сәлафилік идеяларын XVIII ғасырда Абд әл-Уаһаб (1703-1792)

Бұл мақала қазақ жүздерін және олардың Қазақстан аумағын қалыптастыру барысындағы