Back

  немесе «жығылған күреске тоймайды» Ал, біздің жоғарыда аталған «Құпия шежіренің құпиясы»

Қыр баласы – елағасының Қазақстанның жер халық комиссариатынан қашан шығарылғаны