Back

Жоқ. Жұқанасы да жоқ. Болмаған да. Орнамаған да. Әділдік әдемі сөз ғана біз үшін, ал әділетсіздпен әлбетте күнбе-күн бетпе-бет келеміз. Күнбе-күн.