Back

Түркістан облысы орталығының Түркістан қаласына көшуі Кентауға да көптеген оң өзгерістер алып келді. Бұған дейін шалғайда орналасқан шағын қала аталып келген Кентаудың да тынысы кеңейіп, аумағы ұлғайып отыр.